Info/Aktuellt

Efterlysning: Lars Larsson, tack för ditt medlemskap. Vi saknar din adress och önskar därför att du kontaktar kassören, Elisabet Vågberg på
070-5117646.

 

Den 30 Okt, kl 13 träffas vi på Kubikenborgs skola (Kvartersteatern)
Kom och minns med oss du också! Har du inte möjlighet eller finns på annan plats i landet, skriv ner något minne från ditt barndomsland och mejla till ewaerel@gmail.com  Ewa Eriksson. 

 

Den 17 oktober hade vi en bildvisning / föreläsning  på Kulturmagasinets programsal, om beredskapstiden på Skönsmon-Kubikenborg -Fläsian. Bilder visades om de rester av pansarhinder som finns i området. Vi pratade om mörkläggning, ransonering, Kubenhavre (djurfoder av cellulosa)Finska krigsbarn på Herrgården, transitlägret på Vindskärsvarv och mycket mer. Föreläsning besöktes av ett 60 tal personer.       

 

Ann Fredbäck och Ewa Eriksson

 

Jana Lindh-Olsson gestaltade barnmorskan på Skönsmon, Lannerhjelm.

 

Datum för kommande möten 

2019 9 dec ; 2020 5 febr, 18 mars, 6 maj och Kubenskolans dag är den 13 juni. Mer information om dessa möte kommer på hemsidan längre fram.

 

På medlemsmötet den 16 okt kom ca 15 personer. Kassarapport, föregående protokoll och frågor kring kommande möten avhandlades. Därefter blev det full fart på pratet om minnen från förr. Vi tackar festkommittén för gott fika som också det sätter en fin trivsel på våra träffar. 

 

Till Minnesträffen den 9 okt kom 12 personer. Här pratades det vitt och brett om minnen, allt från vad man gjorde på fritiden till örfilen man fick av läraren. Nästa Minnesträff är den 30 okt kl 13 på Kubikenborgs skola.

 

Till Minnesträffen den 19 aug. kom 10 personer. Det blev många skolminnen som ventilerades och många skratt därtill. Men allvarliga minnen om olyckor, mobbning och då skolagan fanns lyftes också fram.     
Allt blandades i en trevlig minneskavalkad under ett par timmar. 

      ……………………………………………………………………………………………………..

    Medlemsmötet den 4 september 

Det är alltid roligt när någon tar med foton eller ana kuriosa till våra möten. Rune Östberg hade hittat en annons från ett protestmöte. 

 

Mötet den 4 sept var välbesökt. Hela 36 personer hade hittat till Kubikenborgs skola. Några kom för första gången vilket var fantastiskt trevligt och alla tycktes trivas. 
Björn öppnade mötet. Eftersom det var många nya, så tog alla en kort presentation med namn och skola. Det blir en liten aha upplevelse för många då man känner igen och kommer ihåg……. 
Ann Fredbäck berättade om när och hur föreningen bildades och att vi samlar minnen och fakta om vårt område Kubikenborg, Skönsmon och Fläsian. Hon berättade även om en Minnesträff vi haft och en kommande, se ovan denna sida.
Ewa fortsatte att berätta om kommande bildvisning och föreläsning som hon och Ann F. kommer att ha på Kulturmagasinet den 17 oktober.
Jana kommer då att uppträda som barnmorskan på Skönsmon.  Föreläsningen kommer att handla om beredskapsåren och vad som hände i vårt område då, om fler olika händelser  och fakta som framkommit efter våra tidigare föreläsningar. Allt kommer att annonseras via Entré och i Kulturmagasinets
evenemangskalender som även visas i ST. Kommer även här på hemsidan inom kort.
Kassören lämnade en kassarapport, Björn berättade att Minnesstenen är på plats (ingen bra placering) vid Vindskärsvarv och att man klippt och gjort fint runt stenen. Önskemål kom om olika utflyktsmål framöver. Bild på gamla Skönsmons skola efterfrågades och finns nu på hemsidan, se under Byggnader. 
Nästa medlemsmöte är den 16 oktober.

 

Vill du blir  medlem, se uppgifter längre ner denna sida.

Varför hamnar man på den gamla hemsidan ibland? Det blir så
om du använder adressen kubenskolan.se – rätt är att använda www.kubenskolan.se

 Christina Englund önskar få in skolfoton från Kubikenborg. För Skönsmon skola var i det närmaste komplett med bilder. Har du frågor kontakta mig Ewa Eriksson 070-6162172.

 

Hittade info om denna trevlig utflykt på Kulturmagasinet. /Ewa

”Från Fläsian till industrisamhälle” på cykel genom historien.
Tisdag den 28 maj kl 17:30, startade vi, ett 10 tal cyklister vid Kumo strax söder om Kubal.
Ciceron var Ulrika Stenbäck från Sundsvalls museum och i samarbete med Svartviksdagarna. Ulrika berättade och visade bilder på vackra byggnader, café och hotell, arbetarbostäder och hur samhället har byggts upp och förändrats genom många årtionden.  Allt mellan Kumo och Svartviksminnen, samt mycket annat intressant berättades.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Norrlands modernaste jordbruk på Kubikenborg, se ”Historia om sågv…….”

Vi söker berättelser från beredskapsåren i områdena kring Kumo, Fläsian, Kubikenborg och Skönsmon. Skicka till ewaer@telia.com,  Ewa Eriksson eller af@bredband2.com, Ann Fredbäck. Kanske Du har någon släkting eller granne som kan berätta för dig. Vi försöker sammanställa vad som hände i vårt område då.

EFTERLYSNING: Vi vet att finska krigsbarn kom till Kubikenborgs herrgård
i januari 1942, att det var mellan 25 och 30 barn. Vi söker mer information
om denna händelse och hoppas på att Du kanske kan hjälpa oss på något vis.  Se mejladresser till Ann och Ewa i text ovanför.

Med bilder fakta och berättelser har vi sammanställt två skrifter med tillhörande DVD. ”Kubikenborg i centrum, förr och nu” 2012, samt ”Skönsmon förr och nu” 2014. Vi hoppas att kunna sammanställa ytterligare en skrift, för det finns mycket kvar att berätta. Var med du också.

………………………………………………………………………….

”PÅMINNELSE” Kubikenborgs skola finns nedgrävd på torget i Sundsvall.
Under hela milleniumåret 2000 utfördes en daglig rutin på torget. Till vackert ljudande klockspel från Stadshuset, överräcktes och grävdes olika minnessaker ner, bl.a. en lista på alla elever som genom åren gått i första klass på Kubikenborgs skola. Så under en av de blå plattorna på torget finns vi, första kluddare från Kubenskolan.

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Observera att mötesdagar är ONSDAGAR som gäller i fortsättningen.

Har du frågor, ring ordf.  Björn Åberg 070-2426020

Gästboken på gamla hemsidan är inaktuell och går inte att ändra på!

All aktuell info visas här. Vill Du har något publicerat på hemsidan,
skriv till mig ewaer@telia.com. alt ring 070-6162172.

Vår nya hemsida skall anpassas till läsning i datorn, i mobilen och på läsplattan. Sidorna ser därför olika ut i olika medier.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år att betalas till plusgiro 403505-1 Kubikenborgs skolas intr.för.

Vänligen ange alltid namn och adress på talongen eller i meddelandet /internetbanken.

Avgift som betalas efter den 1 okt. gäller det året ut och nästkommande år.

Två gånger per år skickas ett meddelande ut till alla medlemmar, inför julen och till årsmötet.

Kontaktperson till förening: Ann Fredbäck 060-587238

Kontaktperson hemsidan: Ewa Eriksson 060-577093 eller 070-6162172,  ewaer@telia.com

Kubikenborgs skolas styrelse 2019

Ordf.                  Björn Åberg

Ledamöter:     Elisabeth Wågberg kassör

Christina Englund   sekr.

Birgitta Åberg

Rune Östberg

Ann Fredbäck

Eva Engman

Suppleanter    Guy Cardell

Ove Engman

Elisabeth Norrström

Sven Hultman utsågs till hedersledamot i styrelsen.

Ansvarig för hemsidan: Ewa Eriksson 070-6162172   ewaer@telia.com