Info/Aktuellt

Nästa medlemsmöte den 8 maj 2019 kl 13 i Kubikenborgs skola

Foto: Ewa Eriksson

Skrifterna om Kubikenborg och Skönsmon finns att köpa på Kulturmagasinet och Vängåvans Bokhandel

Norrlands modernaste jordbruk på Kubikenborg, se ”Historia om sågv…….”

Mötet den 20 mars 2019 var välbesökt. Ett 30-tal medlemmar hittade till

Kubikenborgs skola, där vi träffades i ett av klassrummen.

Vi söker berättelser från beredskapsåren i områdena kring Kumo, Fläsian, Kubikenborg och Skönsmon. Skicka till ewaer@telia.com,  Ewa Eriksson eller af@bredband2.com, Ann Fredbäck. Kanske Du har någon släkting eller granne som kan berätta för dig. Vi försöker sammanställa vad som hände i vårt område då.

EFTERLYSNING: Vi vet att finska krigsbarn kom till Kubikenborgs herrgård i januari 1942, att det var mellan 25 och 30 barn. Vi söker mer information om denna händelse och hoppas på att Du kanske kan hjälpa oss på något vis.  Se mejladresser till Ann och Ewa i text ovanför.

Med bilder fakta och berättelser har vi sammanställt två skrifter med tillhörande DVD. ”Kubikenborg i centrum, förr och nu” 2012, samt ”Skönsmon förr och nu” 2014. Vi hoppas att kunna sammanställa ytterligare en skrift, för det finns mycket kvar att berätta. Var med du också.

………………………………………………………………………….

”PÅMINNELSE” Kubikenborgs skola finns nedgrävd på torget i Sundsvall. Under hela milleniumåret 2000 utfördes en daglig rutin på torget. Till vackert ljudande klockspel från Stadshuset, överräcktes och grävdes olika minnessaker ner, bl.a. en lista på alla elever som genom åren gått i första klass på Kubikenborgs skola. Så under en av de blå plattorna på torget finns vi, första kluddare från Kubenskolan.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum för kommande medlemsmöten, 8 maj. Obs Onsdagar!
Kubendagen den 15 juni. Mer info kommer senare inför den dagen. 
Observera att mötesdagar är ONSDAGAR som gäller i fortsättningen.

Har du frågor, ring ordf.  Björn Åberg 070-2426020

Gästboken på gamla hemsidan är inaktuell och går inte att ändra på!

All aktuell info visas här. Vill Du har något publicerat på hemsidan, skriv till mig ewaer@telia.com. alt ring 070-6162172.

Vår nya hemsida skall anpassas till läsning i datorn, i mobilen och på läsplattan. Sidorna ser därför olika ut i olika medier.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år att betalas till plusgiro 403505-1 Kubikenborgs skolas intr.för.

Vänligen ange alltid namn och adress på talongen eller i meddelandet /internetbanken.

Avgift som betalas efter den 1 okt. gäller det året ut och nästkommande år.

Två gånger per år skickas ett meddelande ut till alla medlemmar, inför julen och till årsmötet.

Kontaktperson till förening: Ann Fredbäck 060-587238

Kontaktperson hemsidan: Ewa Eriksson 060-577093 eller 070-6162172,  ewaer@telia.com

Styrelsen

Ordf.             Björn Åberg

          Sekr.              Christina Englund

      Kassör           Elisabet Vågberg

Ledamot       Sven Hultman

                      Rune Östberg

                      Ann Fredbäck

                      Birgitta Åberg

Suppl        Guy Cardell

                                Jana-Lindh-Olsson

                      Ove Engman