Byggnader

Skönsmons gamla skola 1969                              Foto: ST Sören Walldin

 

Kubikenborgs skolhus bygg 1899, skola t.o.m 1982. Nu Kvartersteatern. Huset är Q-märkt i kommunens detaljplan! Foto: Lars Åström

 

Det är få byggnader som finns kvar från 1800-talets Kubikenborg. Det här huset, strax intill skolan, nedanför parken/brännbollsplan finns kvar.

 

Kubikenborgs Herrgård 1874 – 1953. Uppfördes av Johan August Enhörning, ägare till Kubikenborgs sågverk, till en kostnad av 46 543 kr 11 öre.

 

Kubikenborgs Herrgård med Tjuvholmen i bakgrunden. Foto: SCA :s bildarkiv – Bildhotellet

 

Kubikenborgs herrgård sedd från sjösidan. Ofta kom gästerna med båt. Herrgården gästades bl.a. av , Oscar II, Chulalongcorn och änkedrottningen av Italien. Foto: Sundsvalls Museum

 

En av flyglarna till herrgården. Fontänen finns idag utanför Villa Märlo. Bilden skänkt av Håkan Swahn, som bodde här under en tid.

 

Engelska paviljongens baksida som även visar delar av trädgården. Foto från Håkan Swahns album.

 

Skönsmons Kyrka. Byggår 1889. Arkitekt: Isac Gustaf Classon.

 

Kubikenborgs sågverk startade med ångsåg 1869. Då sågen lades ner på 1930-talet blev det Snickerifabrik och 1942 startade Sundsvalls Fönsterfabrik. 1966 lades all verksamhet ner.

 

Aloxidverken
Aloxid Gränges Kubal den 14 mars 1942 startade oxidfabriken och några månader senare det nya smältverket.

 

Skönsmons andelstvätt 1946-1972 Blev sedan Centraltvätten och drevs fram till 1991.

 

SCA:s ForskningslaboratoriumInvigdes 17 juni 1946. Flyttades under 2000 till Åkroken vid Mittuniversitetet. På hösten 2010 revs byggnaden för att lämna plats till E4 Syd

 

Polishus, ”kommunhus”, bibliotek, bostad, skolsalar. Det är många funktioner som detta hus har bistått Skönsmons innevånare med. Foto: Sundsvall Museum

 

Huset vid Hällsund, stod på kullen strax innan Landsvägsallén gick över till Kustvägen. Foto: Sundsvalls Museum

 

Villa Kumo, uppförd av rådman Svante af Sandeberg1889. Namnet tillkom då handlingar inför byggnationen hade beteckningen Littera Q. Mo berättar om markens beskaffenhet. Huset revs under 1960-talet då Kubal byggde ut sin fabrik. Foto: Sundsvalls Museum