Bilder

Innan spårvagn och bussar var det båtar som användes för att förflytta sig mellan olika orter

 

Häst och vagn användes även. Guldus o Hugo Grufberg, ett känt ekipage.

 

Spårvagnen Kubikenborg 1911-1949

 

Blå bussar gick till Kumo o Fläsian och till Skönsmons kyrka gick den röda.

 

Den typiska konduktörsväskan.

 

 

Bussen mellan Kubikenborg och Njurunda omkr. 1918 Foto: Sundsvalls Museum

 

Innan tidigare ombyggnader av Landsvägsallén gick vägen högt upp. Jfr. Cisternerna. Foto: Ulf Olivelöf

 

 

Gångbro över järnvägen, från Landsvägsallén till Björneborgsgatan (nu Sönderborgsgatan). Tvåvåningshuset i bild flyttades med hjälp av hästar upp från Vindskärsvarv till platsen. Året var 1949. Foto: Ulf Olivelöf
Landsvägsallén vid bron. Låt kyrktornet orientera dig i bilden. Foto skänkt av Ulf Olivelöf

 

Hästarna gick runt i ett spel och huset rullades på stockar. Flytten utfördes nattetid för att störa bl.a. tågtrafiken så lite som möjligt. Man vandrade man ur huse för att se denna flytt. Foto: Sundsvalls Museum

 

Enhörning fick naturligtvis en väg uppkallad efter sig. Huset till vänster i bild hade ett tvillinghus och de kallades för Avundsjukan och Svartsjukan. Foto: Sundsvalls Museum

 

Brand på Enhörningsvägen. Foto: Privat

 

Portvaktshuset vid fönsterfabriken. Kubal i bakgrunden Fotot skänkts av Lasse Lundberg
Kubikenborgs Järnvägsstation/Hållplats. Byggd omk 1925 Här fanns perrong och man kund stanna tåget för att åka endast några stationer, tex till Njurunda.
Hjalmar Oskarsson skötte stationen tillsammans med sin fru Ellen och med Nisse Oskarsson. Man sålde biljetter, tog hand om gods och vevade ner bommarna manuellt mm.
Första spadtaget till Ostkustbanan, sträckan Härnösand-Gävle, togs ute på Kumo den 6 mars 1916. Detta minnesmärke finns på en bergvägg strax innan Fläsian. Foto: Björn Åberg
Strax ovanför Fläsiabadet finns dessa betongpianon. De är rester från beredskapsåren vid andra världskriget. På dessa fanns kraftiga järnrälsar monterade för att kunna spärra väg och järnväg med för att hindra ev. fiende att ta sig vidare in mot Sundsvall.