Bilder

Mobacken. Mons verkstad till vänster och längst upp i backen, Häktet.
Foto: Privat

Foto: Karolina Kristensson /Sjöhistoriska museet. Tack för att vi fått låna bilden.

Af Champman är idag ett vandrarhem som ligger vid Skeppsholmen Stockholm. Skeppet byggdes i England 1888. I juli 1915 kom hon till Sverige och fick namnet G.D Kennedy. Den 15 sept samma år lade hon till vid KUBIKENBORGS SÅGVERK  där man lastade virke. Lasten gick till Durban Sydafrika och vidare till Melbourne Australien. Resan tog 10 månader.
År 1923 såldes hon till Svenska flottan och fick namnet af Chapman.

Foto: Ewa Eriksson

Skönsmon fick sin egen brandbil 1930. Tidigare hade brandredskapen dragits med häst och vagn. Brandstationen, ett litet skjul, låg i hörnan Pastorsgatan – Skönsmogatan.

Vyer över Kubikenborg

Mohögs Mekaniska, vy mot Kumo och Fläsian
Perspektivfönsterfabriken står det på vykortet
Kyrkbergsvägen, järnvägen, Sundmansbacken

Kubikenborgs IF

Kubikenborgs IF bildades 1919. Fotbollsplanen fanns då
där Kubals parkering finns idag. Se brädstaplarna bakom
planket.

Bilkaravan från 1967, i backen vid Aloxid (Kubal)
Foto: Sundsvalls Museum

Lindhs affär på Kubikenborg 1866-1966. Minns när man handlade över disk. På varsin sida stod kund och personal. Kunden beställde varan som sedan bars fram till disken. Summorna skrevs upp på en pappersremsa som sedan räknades ner, med huvudräkning. De kunder som väntade tog sig en pratstund.
Konsum 1:an, fanns i hörnet Enhörningsvägen-Landsvägsallén. Konsum 3:an, eller Teas som vi sa, fanns längst upp i Sundmansbacken där även Lindbloms affär fanns en tid. Konsum 5:an fanns vid Kustvägen Fläsian. Ovanför Vindskärsvarv fanns Wetterström och vid Fridhemsgatan-Härstavägen ytterligare en Konsumbutik. Minns Du fler? Hör av dig ewaer@telia.com
Alla kvitton sparades under året, räknades sedan ner och lämnades till handlaren. Detta för att få återbäring på köpen, det vi idag kallar rabatt. Det var ett väldigt pyssel då det inte var vanligt med räkneapparater utan det var huvudräkning som gällde.
Innan spårvagn och bussar var det båtar som användes för att förflytta sig mellan olika orter
Häst och vagn användes även. Guldus o Hugo Grufberg, ett känt ekipage.
Spårvagnen Kubikenborg 1911-1949
Blå bussar gick till Kumo o Fläsian och till Skönsmons kyrka gick den röda.
Den typiska konduktörsväskan.
Bussen mellan Kubikenborg och Njurunda omkr. 1918 Foto: Sundsvalls Museum
Innan tidigare ombyggnader av Landsvägsallén gick vägen högt upp. Jfr. Cisternerna. Foto: Ulf Olivelöf
Gångbro över järnvägen, från Landsvägsallén till Björneborgsgatan (nu Sönderborgsgatan). Tvåvåningshuset i bild flyttades med hjälp av hästar upp från Vindskärsvarv till platsen. Året var 1949. Foto: Ulf Olivelöf
Landsvägsallén vid bron. Låt kyrktornet orientera dig i bilden. Foto skänkt av Ulf Olivelöf
Hästarna gick runt i ett spel och huset rullades på stockar. Flytten utfördes nattetid för att störa bl.a. tågtrafiken så lite som möjligt. Man vandrade man ur huse för att se denna flytt. Foto: Sundsvalls Museum
Enhörning fick naturligtvis en väg uppkallad efter sig. Huset till vänster i bild hade ett tvillinghus och de kallades för Avundsjukan och Svartsjukan. Foto: Sundsvalls Museum
Brand på Enhörningsvägen. Foto: Privat
Portvaktshuset vid fönsterfabriken. Kubal i bakgrunden Fotot skänkts av Lasse Lundberg
Kubikenborgs Järnvägsstation/Hållplats. Byggd omk 1925 Här fanns perrong och man kund stanna tåget för att åka endast några stationer, tex till Njurunda.
Hjalmar Oskarsson skötte stationen tillsammans med sin fru Ellen och med Nisse Oskarsson. Man sålde biljetter, tog hand om gods och vevade ner bommarna manuellt mm.
Första spadtaget till Ostkustbanan, sträckan Härnösand-Gävle, togs ute på Kumo den 6 mars 1916. Detta minnesmärke finns på en bergvägg strax innan Fläsian. Foto: Björn Åberg
Strax ovanför Fläsiabadet finns dessa betongpianon. De är rester från beredskapsåren vid andra världskriget. På dessa fanns kraftiga järnrälsar monterade för att kunna spärra väg och järnväg med för att hindra ev. fiende att ta sig vidare in mot Sundsvall.