Byggnader

Bilden är skänkt av Marianne Lidvall. Holmbergs Livs låg på Fridhemsgatan. Ägaren från år 1946 var Stig och Bibbi Holmberg, morbror och moster till min man Ove Lidvall. Jag tror att de hade affären fram till 1950. Sedan blev det Åkes Livs.
Är det fler som har minnen att berätta om affären eller annan affär, så hör av dig till ewaer@telia.com
Detta hus låg utmed Landsvägsallén, strax efter Skönsmons skola när man kom från stan.
Foto: Sundsvalls Museum
Skönsmons skola byggår 1932. Bilden från 1969.  Foto ST 1969, Sören Walldin.

Skönsmons skola byggår 1902.

Kubikenborgs skolhus byggt 1899, skola t.o.m 1982. Nu Kvartersteatern. Huset är Q-märkt i kommunens detaljplan! Foto: Lars Åström

Uppgifter från boken Stad och bygd 1948, utgiven av Sundsvalls Gille.
Prästgården är ritad av stadsarkitekt Hamrin och togs i bruk 1947.
Huset ligger nära Skönsmons kyrka och ett något hundratal meter västerut finns Skönsmons gamla begravningsplats med sitt gravkapell. Mot sydväst, därifrån utgår en ca 50 meter bred skogsremsa i den s.k. Vapelskogen.
Där får man varken avverka eller bebygga./

Den skogsremsan gick ända upp mot Getberget och tjänade som en brandgata. Idag har man frångått dessa förbud. Här finns nu bl.a. en vårdcentral, ett höghus och en förskola.

Det är få byggnader som finns kvar från 1800-talets Kubikenborg. Det här huset, strax intill skolan, nedanför parken/brännbollsplan finns kvar.

Kubikenborgs Herrgård 1874 – 1953. Uppfördes av Johan August Enhörning, ägare till Kubikenborgs sågverk, till en kostnad av 46 543 kr 11 öre.

Kubikenborgs Herrgård med Tjuvholmen i bakgrunden. Foto: SCA :s bildarkiv – Bildhotellet

Kubikenborgs herrgård sedd från sjösidan. Ofta kom gästerna med båt. Herrgården gästades bl.a. av , Oscar II, Chulalongcorn och änkedrottningen av Italien. Foto: Sundsvalls Museum

En av flyglarna till herrgården. Fontänen finns idag utanför Villa Märlo. Bilden skänkt av Håkan Swahn, som bodde här under en tid.

Engelska paviljongens baksida som även visar delar av trädgården. Foto från Håkan Swahns album.

Skönsmons Kyrka. Byggår 1889. Arkitekt: Isac Gustaf Classon.

Ingela Sundkvist Skönsmon, berättar att hennes mormors morfar Arvid Jonas Jonsson (avliden 1906), var med och murade kyrkan. Frun bar fram murbruket i hinkar till honom. Familjen hade sex flickor som alla gick på Kubikenborgs skola

Kubikenborgs sågverk startade med ångsåg 1869. Då sågen lades ner på 1930-talet blev det Snickerifabrik och 1942 startade Sundsvalls Fönsterfabrik. 1966 lades all verksamhet ner.

Aloxidverken

Aloxid Gränges Kubal den 14 mars 1942 startade oxidfabriken och några månader senare det nya smältverket.

Skönsmons andelstvätt 1946-1972 Blev sedan Centraltvätten och drevs fram till 1991.

SCA:s Forskningslaboratorium
Invigdes 17 juni 1946. Flyttades under 2000 till Åkroken vid Mittuniversitetet. På hösten 2010 revs byggnaden för att lämna plats till E4 Syd

Polishus, “kommunhus”, bibliotek, bostad, skolsalar. Det är många funktioner som detta hus har bistått Skönsmons innevånare med. Foto: Sundsvall Museum

Huset vid Hällsund, stod på kullen strax innan Landsvägsallén gick över till Kustvägen. Foto: Sundsvalls Museum

Villa Kumo, uppförd av rådman Svante af Sandeberg1889. Namnet tillkom då handlingar inför byggnationen hade beteckningen Littera Q. Mo berättar om markens beskaffenhet. Huset revs under 1960-talet då Kubal byggde ut sin fabrik. Foto: Sundsvalls Museum

Tillbaka till toppen