Byggnader

Nedan efterlysning har gett resultat! Jag blev kontaktad en person som berättat vilka som bott i villan under många år och fram till dess att den revs inför bygget av Kubal på 60-talet. Närmare uppgifter kommer framöver och även något/några foton och förhoppningsvis några egna berättade minnen. Så fortsättning följer…….

I och med denna kontakt har jag kunna fastställa platsen för Villa Bränninge (Konsul Berghs villa) Den fanns på stadsäga 3458.

Det är så roligt och tacksamt, att den som har fakta och minnen hör av sig och fyller på föreningens historiska dokument. /Ewa Eriksson

Efterlysning: Bilden föreställer Konsul Bergs Villa som fanns ute vid Kumo, strax nedanför Norrbacka (där bussen vände på sommaren).
Villan revs någon gång under 1960-talet då Kubal byggde ut. Tyvärr är detta den enda bild jag hittat, förutom ett flygfoto i Arkiv Digital, Aerofoto. Vet Du någonting om villan, någon som bott där eller annat som kan tillföra något om husets historia. Kontaktuppgift till mig: ewaer@telia.com eller 070-6162172

Tack till Leif Sjödin som berättat att namnet på villan var Villa Bränninge.

……………………………………

Kubikenborgs skola, ritning av byggnaden

Kubikenborgs skola 1899, en mycket vacker byggnad . Ritning av arkitekt Knut Gyllencreutz.
Läs mer om honom, se länken https://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Gyllencreutz
Se fd. Kubikenborgs skola på startsidan. Idag har Kvartersteatern sin verksamhet där.

Skönsmons skolhus, byggår 1902 resp. 1932

Skönsmons skola byggår 1902.

I mitten av 1800-talet var inflyttning stor till Mon, Skönsmon och Kubikenborg. Detta då sågverksindustrin behövde allt fler arbetare. År 1842 antogs folkskolestadgan. Alla barn skulle få gå i skola. På den tiden tillhörde Skönsmon, Sköns församling och barnen fick gå den långa vägen till Sköns kyrkskola. Först år 1865 fick Skönsmon sitt första skolhus. Allt eftersom folkmängden ökade behövdes fler skolor till alla barn. Så 1902 och 1932 fick Skönsmon ytterligare två skolhus på samma plats.


Skönsmons gamla skola. Byggår 1932. Foto: Privat

Mons bolagsskola 1876 – omk.1920

Mons bolagsskola låg strax nedanför de nuvarande hyreshusen Linjalen. Annan platsbeskrivning är strax söder om nuvarande Brandstationen på Björneborgsgatan. Här undervisades barn från 1876 till omkring 1920. Därefter användes huset till bostäder fram till omkring 1970 då det revs. Under sågverkstiden från mitten av 1800-talet och fram till sekelskiftet var inflyttningen så stor till SkönsMoen, som senare blev Skönsmon, så att man behövde tre skolor, Mon, Skönsmon och Kubikenborg.

Kubikenborgs bolagsskola 1885

Kubikenborgs första skolhus från 1885. Här, liksom på Mon, byggdes skolhusen upp som bolagsskolor. Dessa ägdes och drevs till en början i sågverksägarnas regi. Här på Kubikenborg var det J A Enhörnings Trävaru AB som bekostade skolorna.
Foto: Sundsvalls Museum

Kubikenborgs bolagsskola 1899

Kubikenborgs skola från 1899 var det andra skolhuset i området. Båda dessa f.d skolhus finns kvar , men har andra verksamheter. Skola drevs här fram till 1982 men var sedan 1920-talet inte längre bolagsskola. Finska föreningen och Kvartersteatern finns i respektive fastigheter. Foto: Lars Åström

Skönsmons kyrka 1889

Skönsmons Kyrka. Byggår 1889. Arkitekt: Isac Gustaf Classon.
  
Ingela Sundkvist Skönsmon, berättar att hennes mormors morfar Arvid Jonas Jonsson (avliden 1906), var med och murade kyrkan. Frun bar fram murbruket i hinkar till honom. Familjen hade sex flickor som alla gick på Kubikenborgs skola

Skönsmons församlings prästgård 1947

Uppgifter från boken Stad och bygd 1948, utgiven av Sundsvalls Gille.
Prästgården är ritad av stadsarkitekt Hamrin och togs i bruk 1947.
Huset ligger nära Skönsmons kyrka och ett något hundratal meter västerut finns Skönsmons gamla begravningsplats med sitt gravkapell. Mot sydväst, därifrån utgår en ca 50 meter bred skogsremsa i den s.k. Vapelskogen.
Där får man varken avverka eller bebygga.//

Den skogsremsan gick ända upp mot Getberget och tjänade som en brandgata. Idag har man frångått dessa förbud. Här finns nu bl.a. en vårdcentral, ett höghus och en förskola.

Kubikenborgs enda bostadshus som är kvar från sent 1800-tal.

Huset är från sent 1800-tal och det enda förutom skolhusen på Kubikenborg och Skönsmons kyrka som finns kvar från den tiden. 

Det är få byggnader som finns kvar från 1800-talets Kubikenborg. Det här huset, strax intill skolan, nedanför parken/brännbollsplan finns kvar.

Kubikenborgs herrgård 1874-1953

Kubikenborgs Herrgård 1874 – 1953. Uppfördes av Johan August Enhörning, ägare till Kubikenborgs sågverk, till en kostnad av 46 543 kr 11 öre.

Kubikenborgs Herrgård med Tjuvholmen i bakgrunden. Foto: SCA :s bildarkiv – Bildhotellet

Kubikenborgs herrgård sedd från sjösidan. Ofta kom gästerna med båt. Herrgården gästades bl.a. av , Oscar II, Chulalongcorn och änkedrottningen av Italien. Foto: Sundsvalls Museum

En av flyglarna till herrgården. Fontänen finns idag utanför Villa Märlo. Bilden skänkt av Håkan Swahn, som bodde här under en tid.

Engelska paviljongens baksida som även visar delar av trädgården. Foto från Håkan Swahns album.

Kubikenborgs sågverk 1869- 1933 

Kubikenborgs sågverk startade med ångsåg 1869. Då sågen lades ner på 1930-talet blev det Snickerifabrik och 1942 startade Sundsvalls Fönsterfabrik. 1966 lades all verksamhet ner.

Aloxidverken – Gränges -KUBAL

Aloxidverken
Aloxid Gränges Kubal den 14 mars 1942 startade oxidfabriken och några månader senare det nya smältverket.

Skönsmons andelstvätt 1946

Skönsmons andelstvätt 1946-1972 Blev sedan Centraltvätten och drevs fram till 1991.

SCA Forskningslaboratorium 

SCA:s Forskningslaboratorium
Invigdes 17 juni 1946. Flyttades under 2000 till Åkroken vid Mittuniversitetet. På hösten 2010 revs byggnaden för att lämna plats till E4 Syd

Skönsmons kommunhus

Polishus, “kommunhus”, bibliotek, bostad, skolsalar. Det är många funktioner som detta hus har bistått Skönsmons innevånare med. Foto: Sundsvall Museum

Hällsund

Huset vid Hällsund, stod på kullen strax innan Landsvägsallén gick över till Kustvägen. Foto: Sundsvalls Museum.

Villa Kumo

Villa Kumo, uppförd av rådman Svante af Sandeberg1889. Namnet tillkom då handlingar inför byggnationen hade beteckningen Littera Q. Mo berättar om markens beskaffenhet. Huset revs under 1960-talet då Kubal byggde ut sin fabrik. Foto: Sundsvalls Museum

Tillbaka till toppen