Draghällan

Draghällanutanför Fläsian

Tänk så många gånger man som barn blickade ut till fyren Draghällan. Få av oss har varit där eller ens i närheten av skäret. För Sundsvall som en gång var en riktig sjöfartsstad, både vad det gällde lastfartyg och passagerarbåtar, kom fyren på skäret att få stor betydelse. År 1878 godkände Kungl. Maj:t fyrplatsen som då kombinerades fyr och bostadshus. Fyren fick stor betydelse för all sjöfart i Sundsvallsbukten.

Namnet Draghällan tror man kommer av, efter att vinden var svag närmare staden (bl.a. Tjuvholmen som stal vind i seglen) så blev det drag i seglen här ute.1890 utrustades fyren med en mistlur som drevs för hand.

Huset på skäret byggdes om och till flera gånger genom åren och även på höjden till ett trevåningshus. 1950 drogs en elkabel ut till Draghällan och 1966 automatiserades fyren. Därefter behövdes ingen fyrvaktare längre och bostadshuset kunde rivas och endast fyrtornet finns kvar.
Läs mer om draghällan på Svenska Fyrsällskapets hemsida

Draghällan – fyrwiki