Om fontänen…Kommer du ihåg fontänen vid Kubikenborgs herrgård?
Idag finns den i trädgården utan för Märlo slott.

I en nyutkommen bok ”Juniskärs historia” juni 2021, kan man läsa om den fontänen och ytterligare en som köptes vid samma tillfälle.
Per Bergström, initiativtagare till Juniskärs sågverk, och E. A. Enhörning var tillsammans på världsutställningen i Stockholm i juli 1887.
Båda fattade tycke för en fontän och beställde var sin.
Den var formgiven av skulptören Carl Johan Dyfverman som också är konstnären bakom skulpturerna på Stadshusets tak i Sundsvall.

Fontänen kostade 425kr, det motsvarade då ca 5 årslöner för en vanlig arbetare på sågen. Bergströms fontän blev placerad vid hans hem på Skottsundslätten och efter att ha flyttats till annan plats vid något tillfälle är den återigen på ursprunglig plats på Skottsundslätten.

Enhörnings staty hamnade på Kubikenborgs Herrgård och idag finns den att beskåda i parken utanför Märlo slott. /Ewa 20210705