Flytten till Amerika

Under senare delen av 1800- och i början av 1900-talet var det stor utflyttning till Amerika och så även från Kubikenborg. Under åren
1890-1891 emigrerade ett 90-tal personer till Nordamerika från Kubikenborg och Skönsmon. Många flyttade även till Brasilien. Se vidare om det här på hemsidan.

En av våra medlemmar, Birgit Lövander har gett oss följande berättelse om sin farfar Elver Nordlund som var båtbyggare på Vindskärsvarv. Han emigrerade till New Sweden i Amerika år 1913. Brodern Enok hade redan rest över till det nya landet och det var han som övertygade Elver om att flytta med sin familj.
Några månader efter att Elver åkt över, kom hustrun Kristina med parets två barn Agda och Edvin. (Edvin är Birgits pappa).
Hösten 1917 blir Elver svårt sjuk. Med häst och släde körde man honom till ett sjukhus, men livet gick inte att rädda. Nu stod Kristina ensam med tre barn och ett fjärde på väg.
År 1918 återvänder Kristina med sina fyra barn till Sverige. De flyttade in hos Kristinas föräldrar som bodde i en arbetarbarack på Kubikenborg.
Där bodde man tre vuxna och fyra barn i endast ett rum, ett sk spisrum. Edvin var stor nog att börja i andra klass på Kubikenborgs skola. Agda hade gått sina skolår i Amerika.
Birgit har varit över till USA vid flera tillfällen och bl.a. besökte sin farfars grav. Han är begravd på en plats som heter Jämtlands kyrkogård./Berättat av Birgit Lövander

I Skönsmons kyrkoakiv, kan se namn på alla utflyttare från församlingen. Både flytt inom och utom landet. Här står om Elver och hans Kristina:
Den 17 april 1913 Nordlund, Johan Elver sågv.arb noterad. f. 1887 flyttar till Nordamerika.
Den 6 augusti 1913 Nordlund, Kristina Ottilia f 1887
Tidningsartikel nedan hittades bakom en tapet vid en husrenovering på Skönsmon. Här får vi en inblick i det nya livet från en annan emigrant./Ewa