Lappstan

Lappstan

Lappstan, området mellan kyrkan och begravningsplatsen.

Namnet tror man kom av att samer hade sina tillfälliga visten där en tid under 1800-talet, detta medan man sålde sina alster i Sundsvall. Det finns även en förklaring att platsen bestod av en oreglerad kåkbebyggelse med tomter som ett ”lapptäcke”.

Lappstan var i mitten av 1800-talet och ett par decennier framåt, ett oroligt område med fylla och bus. När Skönsmons Municipalsamhälle bildades 1884 ville man rusta upp i området och bl.a. så skrev man till kungen för att få byta namn till Wapelstaden. Detta blev ”af Kongl.Maj:t fastställt, hädanefter skall i officiella handlingar benämnas Wapelstaden. Ett vackert namn men som inte användes i större utsträckning och än idag kallas platsen för Lappstan.

Fem år efter den stora stadsbranden 1888, den 6 juli 1893, ödelades stora delar av Lappstan av en eldsvåda. Totalt förstördes 18 hus och 47 familjer miste sina hem. Det var svårt att släcka elden p.g.a hettan och vattenbristen. Vid denna tidsperiod bekämpades bränder ofta av ett allmänt folkuppbåd, eller att sågverksarbetare kallades in som brandmän och fanns en vattenspruta så drogs den av en häst, inlånad tillsammans med åkaren.

När Skönsmon inrättades till Municipalsamhälle1884 innebar det att vissa stadsstadgor inträttades och då bl.a. brandstadgan och byggnadsstadgan. Skönsmons brandstation, som bestod av ett mindre garage, kom så småningom att byggas just i Lappstan.

Efter branden byggdes Lappstan upp igen med nya bostäder och vackra trädgårdar anlades. Idag är de flesta av de husen borta och ny bebyggelse finns åter i Lappstan.

Lappstan

Tillbaka till toppen