Hus som flyttas

Foto: Sundsvalls Museum bildarkiv

Aktuell husflytt i Sundsvall, okt 2020, är nu när två sekelskiftesvillor flyttas upp på en pråm och via havet transporteras från Petersvik, söderut i landet. Den till sättet ovanliga flytt, visades endast digitalt via olika media.
År 1949 flyttades ett stor tvåvåningshus, från Vindskärsvarv upp till mark intill Skönsmons gamla begravningplats. Då använde man sig av hästar, som gick runt och “spelade” upp huset till sin nya plats. Folket gick “man ur huse” för att beskåda denna otroliga husflytt. Vart bilden är tagen? De träd du ser upp till höger i bild, är nära begravningsplatsens nordöstra sida. Spåret till höger är järnvägen medan det i mitten är spårvagnens räls. /Ewa