Hus som flyttas

Foto: Sundsvalls Museum bildarkiv

Aktuell husflytt i Sundsvall, okt 2020, är nu när två sekelskiftesvillor flyttas upp på en pråm och via havet transporteras från Petersvik, söderut i landet. Den till sättet ovanliga flytt, visades endast digitalt via olika media.
År 1949 flyttades ett stor tvåvåningshus, från Vindskärsvarv upp till mark intill Skönsmons gamla begravningplats. Då använde man sig av hästar, som gick runt och “spelade” upp huset till sin nya plats. Folket gick “man ur huse” för att beskåda denna otroliga husflytt. Vart bilden är tagen? De träd du ser upp till höger i bild, är nära begravningsplatsens nordöstra sida. Spåret till höger är järnvägen medan det i mitten är spårvagnens räls. /Ewa

Huset flyttades från Vindskärsvarv till denna plats 1949.

“Den gamla komministergården användes ursprungligen som arbetarbostad för ett flertal familjer och låg då på norra sidan av järnvägen. Huset byggdes av skeppsbyggmästare Jacob Sjölén, vilken så småningom överlät det till församlingen som prästgård. Albert Nordenfors var den förste kommunistern och hyresgästen. Sedan följde August Nordlöf och Arvid Edström. Pastorsexpeditionen låg till en början på nedre botten men flyttades 1940 till en tambur i övre våningen på grund av kylan. Huset är byggt i stående timmer och det blev allt glesare i väggarna med åren. Natten mot den 1 juli 1949 flyttades hela huset över järnvägen och stod på plats den 5 juli. Så småningom övertog Sundsvalls missionsförsamling prästgården och den 1 juni 1972 blev det Sundsvalls egendom, troligen för att rivas. Församlingens nya prästgård togs i bruk 1947. ”
Texten har vi fått från Märlos arkiv.
Under fliken byggnader här på hemsidan finns bild och text om den nya prästgården som omnämns ovan.