Nya Kubikenborg Skönsmon

Kanske det kan vara intressant att se vårt barndomsland förr och nu. Jag ska försöka att hålla dig informerad med att lägga in lite bilder här.
Har du funderingar eller önskemål så hör av dig, Ewa 070-6162172 eller ewaer@kubensidan

Salteriet på Skönsmon

Salteriet. Fotografierna från Salteriet är skänkta av Birgit Karlsson
Strax söder om byggnadsställningen finns Salteriet. Foto: Norrlandsbild 1953
Så här ser det ut i området idag. Foto: Ewa Eriksson

Bilder från ett Salteri på Skönsmon som var verksamt från 1940 och ett 20-tal år framåt.
Ett varm tack till Birgit Karlsson som skänkt oss bilderna. Salteriet låg vid stranden strax innan Vindskärsvarv.
Förutom att fisken saltades ner, så gjorde man surströmming och även beredde lutfisk. Vid god tillgång på fisk exporterade man bland annat till Polen och Ryssland.

Kubikenborgs Herrgård

Strax nedanför Skönsmons kyrka där Molins bil finns i dag, byggdes Kubikenborgs Herrgård upp 1874 av träpatronen Johan August Enhörning. Nere vid vattenbrynet hade han redan 1869 byggt upp en ångsåg, Kubikenborgs sågverk.

Läs mer om Enhörningarna och herrgården i artikeln i Sundsvalls Tidning från 1956.
https://sok.sundsvallsminnen.se/dokument/info?AID=21234&TES=Dtextp&fbclid=IwAR3RqlmL6rN2-dDUscMGoJaKyauOweDnbUH996zy6zQ20Uk4UkMr63zypkM

Mons sågverk, Mons Tråd och Spikfabrik-Gunnebo AB

Här i området vid Sundsvalls “södra” utfart, mellan Postterminalen och Betongföretaget Cementa fanns Mon sågverk och senare Mons tråd och spikfabrik därefter Gunnebo spikfabrik. Se bilderna nedan.
Sedan Mons sågverks lagts ner kom så småningom Mons Tråd och Spikfabrik, senare Gunnebo AB att anläggas på platsen.
Mons sågverk 1854 – 1920.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Landsvägsallén.

Båda bilderna är Landsvägsallén på ungefär samma plats. På den övre bilden kan du se kyrktornet sticka upp bakom hustaket. På nedre bilden skulle kyrktornet kunna ses nära lastbilen men nivåskillnaderna gör detta omöjligt. Det skiljer ca 100 år mellan bilderna.
Foto: Ewa Eriksson december 2020

Skönsmons nya skola.

Skönsmons skola: Foto Ewa Eriksson 2020-11-28

Skönsmons nya skola, 2020. Vidare på hemsidan under “Byggnader” finns bilder på den gamla skolorna på Mon, Skönsmon och Kubikenborg.
Idag finns en stor och moderns skolbyggnad på Skönsmon.

Skönsmons nya skola 2020.

Rester efter beredskapsåren 1940-talet. Skyttevärn.

När Du vandrar i skogarna mellan Kubikenborg och Fläsian, kan du se flera betongfundament och runda stenformationer. Detta är rester från militärens verksamhet i området under beredskapsåren. Om den tiden berättar vi i skriften “Dåtid möter nutid”. Mer information om denna skrift finns här på hemsidan, se info-aktuellt.
Luftvärnets placering vid Kubikenborg ovanför nuvarande Kubal, under beredskapsåren. Aloxid som fabriken kallades då, var en viktig industri och bevakades av Lv5.
Foto: Sundsvalls Museum.

Folkparken på Kubikenborg – Brännbollsplanen utanför skolan

Folkparken på Kubikenborg. Sågverket kan skönjas mitt i bilden. Det stora huset till vänster är det s.k. Kärringträta och till höger ett av de rappade husen utmed Landsvägsallén. Detta kan vara nummer 73.
Planen utanför skolan, där vi spelade brännboll och under vintern åkte skridskor eller hade andra lekar för oss. Att det varit en folkpark på samma ställe var nog helt okänt för oss då. Bakom jordvallen i bild, finns Ostkustbanan som började byggas 1916.

Platsen där Skönsmons skola stod

Rondellen vid Vindskärsvarv. I den stora träddungen är platsen där Skönsmons skolan fanns en gång.

Skönsmons skola

Gångbroar i olika tappningar och tidsperioder

En gångbro över trafikplatsen vid Vindskärsvarv från Björneborgsgatan upp mot Sundsvallsbron. Järnvägen finns ovanför bron, vid pelarna i bakgrunden.

Denna gångbro gick över järnvägen från Skönsmons begravningsplats till Landsvägsalleén.
Kubal och kyrkan i bakgrunden, med sikte från södra avfarten på Sundsvallsbron.

Platsen för Sundsvalls strejken 1879.

Strax nedanför Sundsvallsbron finns ett grönområdet. Det var i detta område som Sundsvalls strejken hände år 1879. Ett minnesmonument finns uppsatt där.
En minnesträff, 50 år efter Sundsvalls strejken.

Spårkarta och utegym

Spårkartan finns uppsatt på en anslagstavla vid Hillstamon (den gamla soptippen)
Vid Hillstamon finns ett fint utegym.
Området ligger högt upp. Norra sidan av Sundsvall syns väl från Hillstamon. Att hitta gamla bilder från soptippens tid har jag inte lyckats med. Men kanske lika bra att glömma platsen från den tiden och njuta av allt som finns där nu.

NTO stugan, välkänt utflyktsmål

Från Hillstamon till NTO stugan, numera utmärkt som Scoutstugan, är det 2,4 km. En trevlig promenadsträcka. Foton och text: Ewa Eriksson

Kubikenborgs första skolhus, 1885.

Kubikenborgs första skolhus byggdes 1885. Många av oss kanske tänker på skolmatsalen som fanns där en gång och att en del av huset var lärarbostad. Idag är det Finska föreningen som har sina lokaler här. Vår förening hyr in oss ibland, för julfika och även för vårt årsmöte.

Finska föreningens hus idag.

Järnvägsspåret mellan Vindskärsvarv och Sundsvalls C

Foto: Sundsvalls Museum. Spåret gick mellan Sundsvalls C och Vindskärsvarv. Där skorstenen ses i bild är platsen där Mons sågverks fanns och senare Gunnebo spikfabrik. Idag är det kontorsbyggnader där och Skanska Asfalt och Betong lite närmare i bild. På höjden i bild ser man det sk. Häktet på Mon.

Foto: Ewa Eriksson. Skanska Asfalt och betong skymtar bakom träden
.

Gamla E4

En bild från “gamla E4” på väg upp, (söder ut) vid Kubal. Här uppe på bergsknallen stod huset du ser på bilden nedan, vid det s.k Hellsund.
Foto: Sundsvalls Museum

Gymnastiksalen Kubikenborgs skola

Gympasalen som den såg ut under skoltiden, Kubikenborgs skola. Visst kittlar det i minnet när man ser ribbstolarna, repen i taket och vem minns inte korgbollsspelet. Bilden är hämtad från Dan Jonssons fotoalbum.

Idag är det Kvartersteatern som huserar i lokalen. Bilden är från Kubenskolans dag 2018.

Mast utanför Kubal 2020 och 1960-talet

Så här såg det ut när masten, som står vid Kubal, sattes upp. Kan det vara under 1960-talet? Någon som vet? Mejla till ewaer@telia.com
Mastens placering idag. Det är bra att det finns några riktmärken kvar .

Utsikten från kyrkan 2020 och början av 1900-talet

Fotat från kyrkbacken ner mot platsen där Kubikenborgs Herrgård fanns. En liten udde av Tjuvholmen sticker ut och på Alnö ses skorstenen från fd. Karlsviks sågen, numera Restaurang Carlsvikspiren.

Foto:Ewa Eriksson 11 aug. 2019
Se Herrgården strax nedanför Skönsmons kyrka.

Kubenbadet 2020 och Kubenstallet slutet av 1960-talet.

Där Kubenbadet finns idag, låg en gång Wexells bryggeri som tillverkade pilsner, svagdricka och sockerdricka. Det upphörde i början av 1930-talet. Här låg sedan Kubenstallet under olika perioder i slutet av 1950-1961 och åren 1966-1970.
Foto: Ewa Eriksson
Kubenstallet, under perioden 1966-1970. Här bodde familjen Lundberg som då hyrde ut stallet till Sundsvalls Ridklubb.
Foto: Britten Öhman

“Nere” vid Vindskärsvarv

Sundsvallsbron sträcker sig över det som var nerfarten till Vindskärsvarv en gång. Det som var Vindskärsudde blev Vindskärsvarv, då det fanns båtvarv här i mitten av 1800-talet. Den första cisternen som kom hit, var en fotogencistern på 800.000 tusen liter. Året var 1912.
På denna plats samlades arbetarna under Sundsvallsstrejken 1879. En minnessten restes på platsen år 1949 av arbetare från Skönsmon. Stenen monterades ner då nya E4 och bron byggdes. Ett flertal gånger har jag påmint ansvariga i kommunen om att den borde sättas upp igen, men tyvärr tycks man inte bry sig om denna historiska plats. Tråkigt!


Så skrev jag här den 29 juli, och i en insändare i ST klagade jag på detta, både om stenen och en ovårdad plats, och fick genom facebook veta att stenen är på plats, vid en cykelväg. Äntligen….och detta ville jag se!

Den 19 aug. besökte jag platsen igen, för att visa en föreningsmedlem vart stenen finns. Till min stor glädje har man klippt gräset. Dock hade man inte rensat runt stenen ännu, men jag hoppas att det är på gång också. /Ewa E

Stenen finns här vid cykelvägen, i mitten av bilden. Svår att upptäcka, men på plats. Kanske man får vara nöjd ändå, eller….?
2019-08-11
20190829 Åkte förbi. och vad jag kunde se från bilfönstret, är ogräset klippt i området vid brofästet och man har klippt runt träd och buskar. Stenen syns inte från gamla Landsvägsallén, men det är förmodligen rent och snygg runt den också.
Här står den. Bland blommor och blad. Texten är nött av väder och vind.
Så här visades den upp en gång i tiden.
Foto: Sundsvalls Museum
……………………………………………………………………………………………………………………

Skönsmons Andelstvätt 1946-1972. Bytte namn till Centraltvätten och drevs så fram till 1991.
Foto: Ewa Eriksson

Strax intill fd. Andelstvätten bygger man ett nytt bostadsområde. Betydligt lugnare var det på gatan förr.