Bilder

Foto: Brandstationen på Skönsmon/ Sundsvalls musuem
Den gamla brandstationen på Köpmangatan i Sundsvall, byggdes 1889. Den byggnaden har samma arkitekt som Kubikenborgs skola, Gyllencreutz. År 1957 togs beslut att bygga och flytta brandstationen till Skönsmon. Fram till 1974 fanns även ambulanserna där, men utgår numera från sjukhuset.
Planer finns nu att flytta brandstationen till norra sidan av stan./sept 2020
Det är härliga gänget är på väg ut att plocka lingon, året är 1938. Det verkar inte vara någon betungande uppgift som väntade dem. Säkert roligt att åka på lastbilsflaket och sedan att umgås i lingonskogen. Se hur fint klädda de är också. Är det någon Du känner igen på bilden? Mejla gärna namn till ewaer@telia.com eller ring 070-61621712
Innan Gränges tar över området. Närmast i bild är Sundsvalls Havsbad och strax norr om fanns Laggens badplats. Villa Kumo fanns kvar vid fototillfället, någon gång under 1960-talet.
Fabriken Aloxid har inte påbörjat sin utbyggnad så bilden är nog från slutet av 1950 eller början av 1960 talet. Bilden är från Kubals arkiv.
Skönsmons nya begravningsplats ligger högt, och oerhört vackert till, strax ovanför Kubenplan. I bakgrunden på bilden ser man Alnö.
Med Kubal i bakgrunden kan man ytterligare orientera sig vart begravningsplatsen finns.
En underbar 1950-tals bild på några “Kubenungar” från huset Avundsjukan utmed Enhörningsvägen. Från vänster Gerd Andersson, Karin Öhman, Ann-Katrin Åström, Karl-Gösta Zetterlund, Jan-Erik Söderlund, Arne Öhman, sittande småttingar är Ingrid Schärström och Agneta Söderlund.
Fotot skänkt av Agneta Söderlund
SCA:s forskningslaboratorium. Det finns mycket mer att upptäcka i bilden, som kan vara från tidigt 1950-tal.

Mobacken. Mons verkstad till vänster och längst upp i backen, Häktet.
Foto: Privat

Foto: Karolina Kristensson /Sjöhistoriska museet. Tack för att vi fått låna bilden.

Af Champman är idag ett vandrarhem som ligger vid Skeppsholmen Stockholm. Skeppet byggdes i England 1888. I juli 1915 kom hon till Sverige och fick namnet G.D Kennedy. Den 15 sept samma år lade hon till vid KUBIKENBORGS SÅGVERK  där man lastade virke. Lasten gick till Durban Sydafrika och vidare till Melbourne Australien. Resan tog 10 månader.
År 1923 såldes hon till Svenska flottan och fick namnet af Chapman.

Foto: Ewa Eriksson

Skönsmon fick sin egen brandbil 1930. Tidigare hade brandredskapen dragits med häst och vagn. Brandstationen, ett litet skjul, låg i hörnan Pastorsgatan – Skönsmogatan.

Vyer över Kubikenborg

Mohögs Mekaniska, vy mot Kumo och Fläsian

Perspektivfönsterfabriken står det på vykortet

Kyrkbergsvägen, järnvägen, Sundmansbacken

Kubikenborgs IF

Kubikenborgs IF bildades 1919. Fotbollsplanen fanns då
där Kubals parkering finns idag. Se brädstaplarna bakom
planket.

Bilkaravan från 1967, i backen vid Aloxid (Kubal)
Foto: Sundsvalls Museum

Lindhs affär på Kubikenborg 1866-1966. Minns när man handlade över disk. På varsin sida stod kund och personal. Kunden beställde varan som sedan bars fram till disken. Summorna skrevs upp på en pappersremsa som sedan räknades ner, med huvudräkning. De kunder som väntade tog sig en pratstund.

Konsum 1:an, fanns i hörnet Enhörningsvägen-Landsvägsallén. Konsum 3:an, eller Teas som vi sa, fanns längst upp i Sundmansbacken där även Lindbloms affär fanns en tid. Konsum 5:an fanns vid Kustvägen Fläsian. Ovanför Vindskärsvarv fanns Wetterström och vid Fridhemsgatan-Härstavägen ytterligare en Konsumbutik. Minns Du fler? Hör av dig ewaer@telia.com

Innan spårvagn och bussar var det båtar som användes för att förflytta sig mellan olika orter

Häst och vagn användes även. Guldus o Hugo Grufberg, ett känt ekipage.

Spårvagnen Kubikenborg 1911-1949

Blå bussar gick till Kumo o Fläsian och till Skönsmons kyrka gick den röda.

Bussen mellan Kubikenborg och Njurunda omkr. 1918 Foto: Sundsvalls Museum

Innan tidigare ombyggnader av Landsvägsallén gick vägen högt upp. Jfr. Cisternerna. Foto: Ulf Olivelöf

Gångbro över järnvägen, från Landsvägsallén till Björneborgsgatan (nu Sönderborgsgatan). Tvåvåningshuset i bild flyttades med hjälp av hästar upp från Vindskärsvarv till platsen. Året var 1949. Foto: Ulf Olivelöf

Landsvägsallén vid bron. Låt kyrktornet orientera dig i bilden. Foto skänkt av Ulf Olivelöf

Hästarna gick runt i ett spel och huset rullades på stockar. Flytten utfördes nattetid för att störa bl.a. tågtrafiken så lite som möjligt. Man vandrade man ur huse för att se denna flytt. Foto: Sundsvalls Museum

Enhörning fick naturligtvis en väg uppkallad efter sig. Huset till vänster i bild hade ett tvillinghus och de kallades för Avundsjukan och Svartsjukan. Foto: Sundsvalls Museum

Brand på Enhörningsvägen. Foto: Privat

Portvaktshuset vid fönsterfabriken. Kubal i bakgrunden Fotot skänkts av Lasse Lundberg

Kubikenborgs Järnvägsstation/Hållplats. Byggd omk 1925 Här fanns perrong och man kund stanna tåget för att åka endast några stationer, tex till Njurunda.

Hjalmar Oskarsson skötte stationen tillsammans med sin fru Ellen och med Nisse Oskarsson. Man sålde biljetter, tog hand om gods och vevade ner bommarna manuellt mm.

Första spadtaget till Ostkustbanan, sträckan Härnösand-Gävle, togs ute på Kumo den 6 mars 1916. Detta minnesmärke finns på en bergvägg strax innan Fläsian. Foto: Björn Åberg

Strax ovanför Fläsiabadet finns dessa betongpianon. De är rester från beredskapsåren vid andra världskriget. På dessa fanns kraftiga järnrälsar monterade för att kunna spärra väg och järnväg med för att hindra ev. fiende att ta sig vidare in mot Sundsvall.

Tillbaka till toppen