Varför Kalabra?

 

Hur namnet Kalabra uppkom.

Jubilerande njurundabo kan berätta.

Ute på Skönsmon någonstans ligger som bekant en bebyggelse som kallas Kalabra. Namnet verkar mystiskt och har visst vållat ortsnamnsforskare bryderi. Vi ha på sin tid efterlyst förklaring till det här i S.-P., men resultatet blev icke tillfredsställande.

Nu kunna vi emellertid förklara namnet, sedan fabrikören Emil Olof Gustafsson i Kvitsle förklarat det för oss. Han känner till saken, enär han så att säga var med från början.

Fabrikör Gustafsson är visserligen sörlänning till börden, men kom i unga år med sina föräldrar till våra bygder, där fadern fick anställning vid Mohög. På den tiden låg det, där Kalabra nu är beläget, endast ett gammalt torp, vilket ägdes av en f.d. stångjärnssmed från Galtström, vilken även hade en handelsbutik nere vid landsvägen, någonstans i närheten av gamla fängelset på Mon, den där byggnaden med vällingklockan på taket, ni vet.

På den tiden fanns det en vinfabrik väst på glöa i Sundsvall. Denna framställde en utsökt och namnkunnig specialitet som hette Kalabravin. Vår handlande, som hade sin bostad i det nämnda torpet gillade Kalabravinet i så hög grad att han till sist undfick benämningen Kalabragubben.

Och efter honom fick så bebyggelsen kring torpet namnet Kalabra.- – –

Detta berättar oss, som sagt fabrikör Gustafsson i en intervju. En liten födelsedagsintervju, förresten, för fabrikör Gustafsson fyller sjuttio år på söndag.

Ur SundsvallsPosten 1941-04-17