Rysslägret 1945

Från transitlägret Bilden skänkt av Nils Wide

Rysslägret vid Vindskärsvarv

Strax efter andra världskriget slut sökte man lämpliga platser i Sverige för att ta emot människor som suttit i tyskarnas fångläger i Norge, detta för vidare transport till sina hemländer.
I Norge fanns mellan 4- 500 fångläger och i dem fanns en stor del ryska krigsfångar. Förhållandena i lägren var usla. Människorna undersöktes innan vidare transport till sina hemländer då många ansågs vara smittobärare av bl.a. tuberkulos.

I maj 1945 fann man bl.a. Vindskärsvarv som lämpligt inkvarteringsläger för de ryska krigsfångarna.

Lägret byggdes upp av militärer från LV 5 och i Sundsvalls Tidning från 9 juni 1945 finns att läsa att lägret stod färdigbyggt.
Varje dag skulle man kunna ta emot upp emot ca 800 personer och dessa skulle då utspisas genom luftvärnskårens försorg.

Lägret bestod av träbaracker för utspisning, läkarbaracker och sjukvårdstält. Specialbyggda båtbryggor, järnvägsperrong och sanitetsanläggningar och en mindre tältstad. Skyltar på ryska sattes upp för att vägleda till olika stationer i området.

Det sattes upp ett taggtrådsstängsel i dubbla rader med en tre meter bred gata mellan stängslen. Där placerades vaktposter då ingen obehörig fick komma in i området eller komma i kontakt med krigsfångarna.  Om någon ändå tog sig in i lägret väntade tre veckors karantän plus böter. Allt detta p.g.a smittorisken. Likaså skulle ingen kunna ta sig ut ur lägret.

Kvinnor och barn fanns bland fångarna Bilden skänkt av Nils Wide

Kvinnor och barn fanns också med från fånglägren och för dessa ordnades en egen avdelning i transitlägret på Vindskärsvarv.

Under en månads tid, varje dag sommaren 1945, kom ca 800 människor i järnvägsvagnar till Sundsvalls C där man sedan växlade om vagnarna till industrispåret till Vindskärsvarv. Finska lastfartyg tog sedan över, för vidare transport av människorna till Ryssland. I transitlägret blev man kvar högst en dag. Antalet 800 var antalet man ansåg sig klara av att utspisa på fartygen under resan som tog två dagar. Totalt passerade ca 16 400 människor detta läger under en sommarmånad 1945.

Uppgifterna har hämtats ur artiklar i Sundsvalls Tidning från 1945.

Ewa Eriksson

se filmen från lägret vid Vindskärsvarv

Transitering av ryska krigsfångar Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

Rysslägret 1945

I Sundsvalls Tidning, juli 1945 finns följande att läsa:

Den blixtinsamling av kläder, som i går gjordes i staden med omnejd för de ryska flyktingarna gav ett mycket vackert resultat.

Kapten Beckman beräknar att de klädpaket som under dagens lopp anlände till Vindskärsvarv kan uppskattas till omkring 10 billaster. Nästan utan undantag voro kläderna av prima kvalité och det var med stor glädje ryssarna utbytte sina gamla paltor mot rena och snygga kläder.

I övrigt trakterades barnen hela dagen mot gottor och choklad och SGU:s danslag medförde 800 flaskor sockerdricka till lägret. Mellan kl 20 och 21 dansade folkdanslaget för ryssarna vilka voro storligen förtjusta över uppträdandet.

På Sundsvalls Tidnings expedition var det hela f.m. och eftermiddagen en väldig trafik av folk, som ville lämna sina klädpaket och åtskilliga billaster gick enbart härifrån. Den sista sändningen hämtades strax före kl. 20.

Säkert är, att alla som givit till de ryska flyktingarna ha bidragit till ett behjärtansvärt ändamål. Staden och förorterna har visat en enastående hjälpsamhet och offervilja./

Många gamla Kubenbor kan berätta idag, hur man följde sina föräldrar ner till Vindskärsvarv, för att se människorna i lägret och vad som hände där.  Ibland hade man med sig godsaker som man slängde över staketet till glädje för de på andra sidan./Ewa E

Även midsommar firades i lägret. Bilden skänkt av Hans-Eriks Åkerstedt