Sotaren på frimärket

Hur detta frimärke, från 1976 kom till, har en trevlig historia som bakgrund.
 Namnet Kent Hult står i texten längst ner till vänster på frimärket och det visar sig att denne Kent Hult kommer från Sundsvall och har många fina sommarminnen och kamrater från Fläsian.
Kent Hult var fotograf på Sundsvalls Tidning, och gjorde ett reportage om sotare i Sundsvall, och det gör man på bästa sätt genom att följa med till sotarens arbetsplats.  Vid detta tillfälle befann man sig på taket vid Storgatan 12, byggnaden mitt emot hotell Knaust. Här fotograferade Kent  sotaren, bland tinnar och torn.

Fotografiet uppmärksammades av Postverket, som återkom till Kent och ville köpa det, vilket man också fick. Bilden lämnades till en gravör och därefter skapades ett frimärke. Portot 90 öre var förmodligen för vykort, då portot för brev under denna tid var 1.30.
Det här var det första frimärket som avbildade en då levande person, annars var det bara kungen som på så sätt fanns på frimärken.

Frimärket trycktes upp i drygt 50 miljoner stycken och när det släpptes till försäljning, var det med extra uppmärksamhet.  För vid Posten i Sundsvall satt både fotografen Kent Hult och skorstensfejarmästare Jan Sollén och skrev autografer.

                           ……………………………………………………………………..

                                  Hur, var och när?

Det var av en tillfällighet då jag ringt upp Sverker Sundström, och samtalet med minnen strömmade fram och åter, då Sverker berättar om sin barndomsvän, Kent Hult på Fläsian och frimärket.
Eftersom Sverker endast visste att Kent numera bor i Stockholm, så letade jag och hittade en Kent Hult, chansade, ringde första numret och kom rätt.
Det blev ett långt och trevligt samtal med all information som du precis läst om ovan och många andra minnen. För så blir det vid möten med människor från vårt barndomsland, trevliga samtal och många minnen.
Att Kent redan fanns med i en berättelse på vår hemsida, förstod jag efter vårt samtal och bläddrade till ” Fläsian, Lasse mm.”

Ewa Eriksson 2019-03-10